Odobrenje za opće uvjete poslovanja stambene štedionice

Objavljeno: 31.1.2015.
Stambene štedionice ne mogu donijeti niti mijenjati opće uvjete poslovanja bez prethodnog odobrenja Hrvatske narodne banke. U tekstu se opisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja.

Opći uvjeti poslovanja stambene štedionice

S obzirom na specifičan karakter stambenih štedionica kao kreditnih institucija koje se bave isključivo prikupljanjem namjenske stambene štednje i odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države, Zakon o stambenoj štednji u članku 11. detaljnije propisuje sadržaj općih uvjeta poslovanja stambenih štedionica, koje odobrava Hrvatska narodna banka.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja stambene štedionice

Zahtjev za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja stambene štedionice podnosi se na obrascu Zahtjev za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja stambene štedionice, kojem se prilažu sljedeći dokumenti i informacije:

  1. opći uvjeti poslovanja stambene štedionice, odnosno njihove izmjene i dopune,
  2. obrazloženje izmjena i dopuna općih uvjeta poslovanja i
  3. ostale informacije navedene u obrascu zahtjeva.

Odlučivanje o zahtjevu

Hrvatska narodna banka može od stambene štedionice zatražiti i druge dokumente i informacije potrebne za odlučivanje. Danom podnošenja urednog zahtjeva smatra se dan kada je u Hrvatsku narodnu banku pristigao zadnji dokument koji je zatražen.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja stambene štedionice Hrvatska narodna banka provjerava njihovu usklađenost s propisima kojima se regulira poslovanje kreditnih institucija i pribavlja mišljenje Ureda za praćenje zaštite potrošača.

Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti o zahtjevu za izdavanje odobrenja za opće uvjete poslovanja stambene štedionice u roku od 60 dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.