Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Objavljeno: 31.12.2013. Ažurirano: 26.5.2021.

Pretraživanje regulative