Ovlasti HNB-a

Objavljeno: 22.2.2016. Ažurirano: 13.9.2018.
Ovlasti Hrvatske narodne banke kao sanacijskog tijela propisane su Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Sanacijske ovlasti Hrvatske narodne banke kao sanacijskog tijela propisane su Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, tako da Hrvatska narodna banka, između ostalih, ima sljedeće sanacijske ovlasti:

  1. provodi procjenu mogućnosti i opravdanosti sanacije odnosno stečaja,
  2. izrađuje sanacijske planove,
  3. utvrđuje te nalaže uklanjanje prepreka za provođenje stečaja odnosno sanacije,
  4. određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze i
  5. surađuje i koordinira rad sanacijskih tijela u Republici Hrvatskoj s relevantnim tijelima drugih država članica.

Procjena mogućnosti sanacije

Smatra se da su stečajni postupak odnosno sanacija mogući, ako je stečaj provediv i opravdan odnosno ako je provediva i opravdana sanacija koju bi radi izbjegavanja štetnih posljedica na financijski sustav Republike Hrvatske, druge države članice ili Europske unije u cjelini i radi osiguranja kontinuiteta ključnih funkcija te institucije provela Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti uređenih Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, a da pritom ne koristi:

  1. izvanrednu javnu financijsku potporu, osim sredstava sanacijskog fonda iz članka 114. ovoga Zakona,
  2. likvidnosnu pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama ili
  3. likvidnosnu pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.

13. rujna 2018.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 10. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Hrvatska narodna banka objavljuje sažetak relevantnih internih postupaka koji se primjenjuju pri obavljanju poslova temeljem istoga Zakona, a osobito o obvezi čuvanja povjerljivih informacija i razmjeni takvih informacija između pojedinih organizacijskih cjelina.