Ovlasti HNB-a

Objavljeno: 22.2.2016.
Ovlasti Hrvatske narodne banke kao sanacijskog tijela propisane su Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Sanacijske ovlasti Hrvatske narodne banke kao sanacijskog tijela propisane su Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, tako da Hrvatska narodna banka, između ostalih, ima sljedeće sanacijske ovlasti:

  1. provodi procjenu mogućnosti i opravdanosti sanacije odnosno stečaja,
  2. izrađuje sanacijske planove,
  3. utvrđuje te nalaže uklanjanje prepreka za provođenje stečaja odnosno sanacije,
  4. određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze i
  5. surađuje i koordinira rad sanacijskih tijela u Republici Hrvatskoj s relevantnim tijelima drugih država članica.

Procjena mogućnosti sanacije

Smatra se da su stečajni postupak odnosno sanacija mogući, ako je stečaj provediv i opravdan odnosno ako je provediva i opravdana sanacija koju bi radi izbjegavanja štetnih posljedica na financijski sustav Republike Hrvatske, druge države članice ili Europske unije u cjelini i radi osiguranja kontinuiteta ključnih funkcija te institucije provela Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti uređenih Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, a da pritom ne koristi:

  1. izvanrednu javnu financijsku potporu, osim sredstava sanacijskog fonda iz članka 114. ovoga Zakona,
  2. likvidnosnu pomoć središnje banke u izvanrednim situacijama ili
  3. likvidnosnu pomoć središnje banke koja nije osigurana uobičajenim sredstvima osiguranja, nema uobičajeni rok dospijeća ili uobičajene kamatne uvjete.