Naknade

Objavljeno: 1.2.2015.
Naknade u poslovanju kreditnih institucija naplaćuju se za pružene usluge.

Naknade mogu biti jednokratne ili višekratne te fiksne ili promjenjive, a iskazuju se izražene u novčanim jedinicama ili u postotnom iznosu u odnosu na iznos koji je predmet transakcije. Ako je naknada izražena u postotnom iznosu, obično su navedeni maksimalni i minimalni novčani iznos koji se naplaćuju za konkretnu vrstu usluge. Vrste i visine naknada za sve usluge koje su u ponudi pojedine kreditne institucije objavljuju se i javno su dostupne svima zainteresiranima, a najčešće se mogu pronaći u dokumentu pod nazivom Tarife naknada.

VAŽNO: Kreditne institucije se međusobno razlikuju i po vrstama i iznosima naknada, pa je dobro obratiti pozornost na sve vrste i iznose naknada koji su vezani uz konkretnu uslugu koja je predmet vašeg interesa. Pritom je iznimno važno posebnu pozornost obratiti na promjenjive naknade koje se višekratno zaračunavaju tijekom ugovornog odnosa, pa je dobro prethodno se raspitati o čemu ovisi njihova promjena.