Pojavila se greška tijekom obrade predloška.
Expression layoutService.getLayoutName(getterUtil.getLong(groupId), isPrivateLayout, getterUtil.getLong(cur_poveznica.getData()), localeUtil.toLanguageId(locale)) is undefined on line 32, column 27 in 20155#20195#44848.
1<#assign isPrivateLayout = false /> 
2<#assign layoutService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutService")> 
3<#assign layoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.LayoutLocalService")> 
4<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
5 
6<#assign articleId = .vars['reserved-article-id'].data /> 
7<#assign article = journalArticleLocalService.getArticle(groupId, articleId)> 
8 
9<#if article.getAvailableLanguageIds()?seq_contains(locale) > 
10 
11<div class="side-links"> 
12   <#if poveznica.getSiblings()?has_content> 
13    <#-- <#if naslov.getData()?has_content && (poveznica.getSiblings()?size > 1)> --> 
14    <#if naslov.getData()?has_content> 
15      <header class="pad-t-8 pad-b-8 pad-nq-l-16 margo-b-0 uppercase side-links-title"> 
16        ${naslov.getData()} 
17      </header> 
18    </#if> 
19    <#if naslov_link?? && naslov_link.getData()?has_content> 
20      <header class="pad-t-8 pad-b-8 pad-nq-l-16 margo-b-0 uppercase side-links-title">  
21        <a href="${naslov_link.getFriendlyUrl()}"> 
22          <i class="icon-angle-right arrow"></i> 
23          ${layoutService.getLayoutName(getterUtil.getLong(groupId), isPrivateLayout, getterUtil.getLong(naslov_link.getData()), localeUtil.toLanguageId(locale)) } 
24        </a> 
25      </header> 
26    </#if>     
27    <ul class="side-link-ul"> 
28      <#list poveznica.getSiblings() as cur_poveznica> 
29        <li class="side-link-item"> 
30          <a href="${cur_poveznica.getFriendlyUrl()}"> 
31            <i class="icon-angle-right arrow"></i> 
32            ${layoutService.getLayoutName(getterUtil.getLong(groupId), isPrivateLayout, getterUtil.getLong(cur_poveznica.getData()), localeUtil.toLanguageId(locale)) } 
33          </a> 
34        </li> 
35      </#list> 
36    </ul> 
37  </#if> 
38</div> 
39</#if> 

Informativna lista

Informativna lista

Objavljeno: 14.9.2017.
HNB objavljuje informacije o aktualnim ponudama kredita u domaćoj valuti i ponudi kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, a koje su namijenjene potrošačima.

Na temelju podataka prikupljenih od kreditnih institucija HNB objavljuje tablicu Informativna lista ponude kredita potrošačima, koja sadržava osnovne informacije potrebne potrošačima pri donošenju odluke o odabiru kredita. Ona obuhvaća informacije za svaku pojedinu kreditnu instituciju, i to vrste kredita u domaćoj valuti i vrste kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, najveći iznos koji se odobrava i najduži rok na koji je moguće dobiti konkretnu vrstu kredita, informacije o visini efektivne kamatne stope za navedeni najveći iznos kredita, referentnom parametru promjenjivosti kamatne stope (ako se radi o ponudi s varijabilnom kamatnom stopom ili o ponudi s kombiniranim stopama) i visini fiksne marže te informacije o naknadi za prijevremenu konačnu otplatu kredita neovisno o vrsti kredita. 
Osim osnovnih informacija o aktualnoj ponudi kredita svih kreditnih institucija u RH, Informativnu listu kredita u domaćoj valuti kreditna institucija dužna je uručiti potrošaču ako za traženu vrstu kredita u svojoj ponudi ima samo kredite nominirane u stranoj valuti, a ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom, u domaćoj valuti ili nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, kreditna institucija dužna je potrošaču uručiti Informativnu listu Hrvatske narodne banke, ovisno o valuti kredita.