Otkup novčanica iz inozemstva

Objavljeno: 1.2.2015.
Hrvatska narodna banka otkupljuje važeće novčanice i kovani novac kuna i lipa od banaka, specijaliziranih tvrtki za prijevoz i obradu gotovog novca te tvrtki čija je poslovna djelatnost povezana s rukovanjem i obradom novčanica i kovanog novca, a čije je sjedište u inozemstvu.

Preduvjeti za otkup novčanica iz inozemstva

Hrvatska narodna banka otkupljuje samo važeće novčanice i kovani novac kuna i lipa primjerene kakvoće, a koje ne spadaju u kategoriju oštećenih novčanica i oštećenog kovanog novca. Pod primjerenom kakvoćom podrazumijeva se kakvoća novčanice i kovanog novca koja će omogućiti strojnu obradu i provjeru autentičnosti bez dodatnih analiza.

Oštećene novčanice i oštećeni kovani novac kao i nevažeće novčanice podnose se na zamjenu Hrvatskoj narodnoj banci prema posebnim uvjetima za oštećene novčanice i kovani novac utvrđenima Odlukom o rukovanju novčanicama i kovanim novcem kuna i lipa neprikladnima za promet.

Postupak otkupa novčanica iz inozemstva

Pošiljatelj važećih novčanica ili kovanog novca u svrhu otkupa dužan je postupiti prema sljedećem:

  • najaviti moguću pošiljku Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu: nac.hr@hnb.hr
  • pošiljatelj je u najavi obvezan navesti naziv i sjedište tvrtke, osnovnu djelatnost te način stjecanja vlasništva nad novčanicama ili kovanim novcem i instrukcije za plaćanje otkupa novčanica ili kovanog novca
  • specifikaciju novčanica ili kovanog novca prema količini, apoenima i ukupnim iznosima
  • izjavu da su novčanice ili kovani novac tražene kakvoće i da nisu bili izloženi štetnom djelovanju koje može imati posljedice za zdravlje zaposlenika HNB-a nakon što dođu u doticaj s pošiljkom
  • podatke o načinu dostave pošiljke (prijevoz specijaliziranih tvrtki, slanje poštom, osobna dostava ili slično).

Nakon što zaprimi najavu, Hrvatska narodna banka analizirat će najavu te će uvjetno pismenim putem odobriti prihvat pošiljke i odrediti mogući termin dostave. Hrvatska narodna banka istodobno će, a prije slanja/zaprimanja pošiljke, iskazati pismenim putem pošiljatelju sljedeće:

  • iznos naknade za obradu pošiljke od 3% ukupnog iznosa primljene pošiljke
  • iznos otkupa ostatka pošiljke u traženoj valuti, a nakon odbitka naknade, primjenjujući važeći tečaj s tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan završetka obrade pošiljke.

Ako pošiljatelju odgovaraju uvjeti Hrvatske narodne banke, obvezan je pismenim putem potvrditi da prihvaća uvjete i da će dostaviti pošiljku.

Rok obrade

Hrvatska narodna banka dogovorenu će pošiljku nakon primitka obraditi u roku od najviše četrnaest dana te će pošiljatelja pismeno obavijestiti o rezultatima obrade i plaćanju otkupa. Ako se u postupku obrade dogovorene pošiljke novčanica ili kovanog novca ustanovi da kakvoća novčanica ili kovanog novca ne odgovara traženoj kakvoći, pošiljatelju će biti obračunata naknada za obradu pošiljke od dodatnih 10% ukupnog iznosa zaprimljene pošiljke. Utvrđeno stanje Hrvatska narodna banka dokumentirat će pismenim izvještajem o obradi i fotografijama spornih novčanica ili kovanog novca, a što će biti dostavljeno pošiljatelju.

Upozorenje

Ako u Hrvatsku narodnu banku bude upućena nenajavljena pošiljka ili pošiljka poslana bez odobrenja Hrvatske narodne banke, ona neće biti zaprimljena, već će biti vraćena.