Planovi za 2019.

Planovi za 2019.

Objavljeno: 4.1.2019.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 13. prosinca 2018., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2019. donesen je u iznosu:

PRIHODI IZ POSLOVANJA 477.069.200,00 kuna
TROŠKOVI POSLOVANJA 412.500.000,00 kuna
POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA 137.250,00 kuna
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 64.431.950,00 kuna
   
  iznosi u kunama
PRIHODI IZ POSLOVANJA 477.069.200,00
   
Kamatni i srodni prihodi 712.495.400,00
Kamatni i srodni rashodi (218.070.400,00)
   
Neto kamatni prihodi 494.425.000,00
   
Prihodi od naknada i provizija 52.182.900,00
Troškovi naknada i provizija (22.268.100,00)
   
Neto prihodi od naknada i provizija 29.914.800,00
   
Prihodi od dividendi 5.165.100,00
Neto rezultat od ulaganja – metoda udjela 890.000,00
Neto rezultat od financijske imovine po fer vrijednosti
kroz dobit ili gubitak
(58.325.700,00)
Neto obračunske pozitivne (negativne) tečajne razlike*
Neto realizirane pozitivne (negativne) tečajne razlike*
Ostali prihodi 5.000.000,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (412.500.000,00)
Troškovi za zaposlenike (190.713.000,00)
Ostali troškovi poslovanja (116.368.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca (69.419.000,00)
Amortizacija (36.000.000,00)
   
POVEĆANJE UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVACIJA (137.250,00)
Prihodi od ukinutih umanjenja vrijednosti i rezervacija 16.667.500,00
Troškovi umanjenja vrijednosti i rezervacija (16.804.750,00)
   
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA 64.431.950,00
   

* Plan za 2019. ne sadržava planirane neto obračunske (nerealizirane) i realizirane tečajne razlike, za čije će se iznose korigirati višak prihoda nad rashodima po godišnjem obračunu za 2019.