Nova publikacija: Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske

Objavljeno: 11.9.2017.

U novom Istraživanju HNB-a Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić i Nina Ranilović iz Direkcije za ekonomske analize ocjenjuju utjecaj različitih vrsta tokova kapitala između Hrvatske i inozemstva na tečaj kune. Dobiveni rezultati pokazuju da je struktura tokova kapitala važna odrednica njihovog utjecaja na tečaj. S jedne strane, priljevi dužničkog kapitala, kako kratkoročnog tako i dugoročnog, dovode do aprecijacije kune, koja je rezultat zaduživanja poduzeća i države. S druge strane, čini se da vlasnički tokovi kapitala (uglavnom inozemna izravna ulaganja) imaju suprotan utjecaj na tečaj, što je u skladu s rezultatima drugih empirijskih istraživanja. Različit utjecaj vlasničkog kapitala objašnjava se njihovom relativno većom orijentacijom prema sektoru međunarodno razmjenjivih dobara u odnosu na dužničko financiranje. Papir također potvrđuje da tokovi kapitala u bankarski sektor nemaju utjecaja na tečaj, što se povezuje s intenzivnom upotrebom protucikličkih instrumenata i mjera središnje banke. Ovi su nalazi relevantni za provođenje monetarne politike, posebice u zemlji poput Hrvatske gdje središnja banka održava relativno stabilan tečaj kune prema euru radi očuvanja cjenovne i financijske stabilnosti.

Rad je dostupan na engleskom jeziku.