Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
lipanj 2019.

28.6.

pet

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2019. 

28.6.

pet

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2019. 

27.6.

čet

Godišnje izvješće za 2018. 

26.6.

sri

Polugodišnja informacija za 2. polugodište 2018. 

14.6.

pet

Bilten, br. 252 

12.6.

sri

Sjednica Savjeta