Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

IMEX BANKA d.d. i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 21. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 27. istog zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. siječnja 2020.

Sažetak odluke posl. br. 18. Pp F-2148/2019


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Dijana Hrastović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i stavka 3. Zakona o platom prometu (NN br. 133/2009 i 135/2012) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Dijani Hrastović novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke: KLASA: 440-08/20-04/42  URBROJ: 513-08-01/102-20-3


Hrvatska poštanska banka Zagreb d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 24. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), a odgovorne osobe članova Nadzornog odbora Dražen Kobas, Nada Karaman Aksentijević i Niko Raič proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 360. stavka 2. točke 5. istog zakona, te je Hrvatskoj poštanskoj banci Zagreb d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, Draženu Kobasu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, Nadi Karaman Aksentijević je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna, a Niki Raiču je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna.

Odluka u odnosu na Hrvatsku poštansku banku d.d. Zagreb je postala pravomoćna 22. siječnja 2020. godine.
Odluka u odnosu na Dražena Kobasa je postala pravomoćna 17. kolovoza 2019. godine.
Odluka u odnosu na Nadu Aksentijević Karaman je postala pravomoćna 4. prosinca 2019. godine.
Odluka u odnosu na Niku Raiča je postala pravomoćna 12. kolovoza 2019. godine.


J&T banka d.d., odgovorna osoba Ivica Božan i odgovorna osoba Petar Rajković proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 10. i stavka 2. istog članka Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za J&T banku d.d., 5.000,00 kuna za odgovornu osobu Ivicu Božana i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu Petra Rajkovića.

Odluka je postala pravomoćna 25. svibnja 2020.

Sažetak odluke: Klasa: 440-08/19-04/37, Urbroj: 513-08-01/101-20-19


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavka 1. točkama 22. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) te je OTP banci Hrvatska d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, a Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 14. svibnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 17. Pp F-441/2020


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 17. veljače 2020.

Sažetak odluke, Posl. br. 80. PpG-7747/19.


Kreditna banka Zagreb d.d. i odgovorna osoba Nataša Jakić Felić proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavka 3. i 4. a u svezi sa stavkom 1. točkama 56. i točke 67. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) te je Kreditnoj banci Zagreb d.d. izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna, a Nataši Jakić Felić ukupna novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 7. studenoga 2019.

Sažetak odluke Poslovni broj 48.Pp F-21/2019


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 25. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je Addiko Bank d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a Mariju Žižeku novčana kazna u iznosu od 7.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 27. veljače 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/15; Urbroj: 513-08-01/109-20-3


Addiko Bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. veljače 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04-12; URBROJ: 513-08-01/103-20-3


Addiko Bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 179. stavka 2. točke 29. i stavka 3. Zakona o platnom prometu, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 35.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. veljače 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04-11; URBROJ: 513-08-01/103-20-3