Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

OTP banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 23. Zakona o platnom prometu (NN 133/2009, 136/2012 i 66/2018) te joj je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. kolovoza 2019. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske poslovni broj FPŽ-875/2019.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/17-04/0029/02 Urbroj: 513-08-01-04-18-29


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 5. ožujka 2020.

Sažetak odluke, Klasa 440-08/20-04/14 ​​​​​​​


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.800,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. siječnja 2020.

Sažetak odluke, Posl. br. 5. PpG-131/2020


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 23. siječnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/3  URBROJ: 513-08-01/103-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18) te je Addiko Bank d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 40.000,00 kuna, a Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 27. siječnja 2020.

Sažetak odluke 18. Pp F-215/2020


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 43. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 17. PpF-2513/19


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 11 i st. 2. istog Zakona te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 1. 2017.

Sažetak odluke br. 46.PpG-7937/15


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 18. 1. 2017.

Sažetak presude br. 77.PpG-2917/16


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 136. i stavka 3. istoga zakona te je OTP banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 132.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu jedinstvena novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 20. studenoga 2019.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/19-04/56; Urbroj: 513-08-01/103-19-3


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", broj 41/14 i 110/15) te je OTP banci Hrvatska d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna a Anti Buriloviću novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj 54. Pp G-5306/2019