Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13., 19/15. i 102/15.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Jadranska banka_Pp-G-437-16


Jadranska banka d.d. i odgovorne osobe Ivica Džapo i Marija Trlaja proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 53. te stavka 3. i 4.  Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu je kreditna institucija oslobođena kazne, okr. Ivici Džapo izrečena je kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, a okr. Mariji Trlaja novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. svibnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske FPž-119/2018.

Sažetak odluke, Poslovni broj Pp G-437/16

Tesla štednu banku presuda broj 46 Pp G-12/18


Tesla štedna banka d.d. i odgovorne sobe Zvonko Agičić i Dubravka Filipčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi sa stavkom 1. točkom 59. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.                                                                                                         

Odluka je postala pravomoćna dana 13. travnja 2018.

Sažetak presude br. 46 Pp G-12/18

Banku Kovanicu presuda broj 48 Pp G-1596/18


Banka Kovanica d.d. i odgovorne sobe Nicola Ceccaroli i Darko Kosovec proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. a u vezi sa stavkom 1. točke 16., 17., 21. i 22. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 137.500,00 kuna za kreditnu instituciju, 12.200,00 kuna za II.-okr. i 3.500,00 kuna za III.-okr.                                           

Odluka je postala pravomoćna dana 2. svibnja 2018.                                                 

Sažetak presude br. 48 Pp G-1596/18

Veneto banku presuda broj 69 Pp G-6096/17


Veneto banka d.d. i odgovorne sobe Fernando Zavatarelli i Boris Kalajdžić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17., 21. i 56. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 98.750,00 kuna za kreditnu instituciju, 12.200,00 kuna i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.                                                                                                                                

Odluka je postala pravomoćna dana 1. veljače 2018.                                                 

Sažetak presude br. 69 Pp G-6096/17

h-pravomocna-presuda-KBZ_440-08_15-04_0034_03


Kreditna banka Zagreb d.d. i odgovorna osoba Boris Zadro proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. travnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske FPž-187/2018 kojom su odbijene žalbe okrivljenika i potvrđeno prvostupanjsko rješenje.

Sažetak odluke: 440-08/15-04/0034/03; URBROJ: 513-08-01-04-16-27

h-pravomocna-presuda_Addiko-440-08_15-04_0072_02


ADDIKO BANK d.d. i odgovorna osoba Slawomir Roman Konias proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 19. i 20. te stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od ukupno 110.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od ukupno 6.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. listopada 2017.

Sažetak odluke: 440-08/15-04/0072/02; URBROJ: 513-08-01-04-17-48

h-pravomocna-presuda_ZABA_440_08_18-04_0053_03


Zagrebačka d.d. i odgovorna osoba Dijana Hrastović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke: 440-08/18-04/0053/03; URBROJ: 513-08-01-04-18-4

ZABA_440-08/17-04/0019/02


ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb i odgovorna osoba AA proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2., članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. te članka 91. stavka 1. točke 15. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 19.04.2018.

Sažetak odluke: KLASA: 440-08/17-04/0019/02; URBROJ: 513-08-01-04-18-21

Sberbank 46-PpG-608-18


SBERBANK d.d. i odgovorne osobe Dubravka Lukić i  Igor Repin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 111. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.500,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 23. 4. 2018.

Sažetak odluke 46.PpG-608/18

Odluka za Veneto banku d.d. Zagreb KLASA 440-08/18-04/0034/09 URBROJ: 513-08-01-04-18-3


Veneto banka d.d., Zagreb, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 2. svibnja 2018.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/18-04/0034/09, URBROJ: 513-08-01-04-18-3.