Konsolidirana bilanca DMFI-ja

Objavljeno: 14.1.2016. Ažurirano: 31.7.2020.

Ovaj skup tablica obuhvaća osnovnu (zbirnu) Konsolidiranu bilancu drugih monetarnih financijskih institucija i razrađeni prikaz odgovarajućih stavki aktive i pasive osnovne konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija. Podaci se zasnivaju na redovnim izvješćima kreditnih institucija i novčanih fondova.


Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2020.


Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike


Konsolidirana bilanca DMFI-ja

Objavljeno: 14.1.2016. Ažurirano: 31.7.2020.

Ovaj skup tablica obuhvaća osnovnu (zbirnu) Konsolidiranu bilancu drugih monetarnih financijskih institucija i razrađeni prikaz odgovarajućih stavki aktive i pasive osnovne konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija. Podaci se zasnivaju na redovnim izvješćima kreditnih institucija i novčanih fondova.


Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2020.


Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike