Koja je poveznica između priprema Hrvatske za ulazak u ERM II, ulaska u supervizorsku blisku suradnju s Europskom središnjom bankom i pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020.

Uspostavljanje bliske suradnje između Hrvatske narodne banke (HNB) i Europske središnje banke (ESB) jedan je od preduvjeta za ulazak u ERM II (Jedinstveni europski tečajni mehanizam II). Uvođenje eura strateški je cilj Republike Hrvatske, a ulazak u ERM II prvi je formalan korak na tom putu, kao i uspostava bliske suradnje, koju ćemo realizirati upravo u trenutku ulaska u ERM II.

Hrvatska je 27. svibnja 2019. poslala službeni zahtjev ESB-u za uspostavljanjem bliske suradnje. Nakon što Hrvatska uspostavi blisku suradnju s ESB-om, postat će država sudionica u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM-u, prvom stupu bankovne unije).

Istodobno s uspostavom bliske suradnje s ESB-om i uključivanjem u jedinstveni nadzorni mehanizam naša zemlja postaje i punopravna članica jedinstvenoga sanacijskog mehanizma u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.