Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
svibanj 2019.

31.5.

pet

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2019. 

24.5.

pet

Financijska stabilnost, br. 20 

10.5.

pet

Bilten, br. 251 

7.5.

uto

Sjednica Savjeta