Revizija podataka u statistici financijskih računa

Objavljeno: 25.10.2017.

Pri objavi podataka u sklopu statistike financijskih računa Republike Hrvatske za 2016. u svim tablicama izvršena je revizija serije podataka koja se odnosi na dionice i vlasnički kapital nefinancijskih poduzeća od 2001. godine nadalje.

Riječ je o korekciji u procesu kompilacije vrijednosti izdanih vlasničkih instrumenata nefinancijskih poduzeća, a glavni razlozi koji su doveli do revizije jesu povećan obuhvat jedinica u agregatu, primjena dinamičke sektorske klasifikacije nefinancijskih poduzeća u skladu sa službenom sektorskom klasifikacijom koju je objavio DZS, preciznija definicija financijskog instrumenta te harmonizirana procjena vrijednosti stanja dionica i ostalih oblika vlasničkoga kapitala nefinancijskih poduzeća ovisno o vrsti instrumenta.

Revidirana serija podataka objavljena je 25. listopada 2017.