Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 29.7.2019.

Ovo poglavlje sadržava zbirne statističke podatke o kreditnim institucijama te kreditnom riziku, operativnom riziku, tržišnom riziku, nadzornim mjerama i administrativnim kaznama te izuzećima koji se odnose na kreditne institucije u Republici Hrvatskoj.

Podaci za 2018. godinu