Smjernice o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane s platnim uslugama na temelju Direktive (EU) 2015/2366 (Direktiva PSD2)

Objavljeno: 29.1.2018.

Pretraživanje regulative